ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ:

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΡΟΦΟΥΣΚΩΝ
Η Smatic.NET πραγματοποιεί ανακύκλωση και πλήρη συντήρηση αερανάρτησης με αντικατάσταση των αερόφουσκων.
Η εταιρεία μας διαθέτει:
– Ιδιοκτήτη παραγωγική γραμμή για ανακύκλωση αερόφουσκων αερανάρτησης
– Συνεργείο αυτοκινήτων με εξειδικευμένο προσωπικό για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση αμορτισέρ, αεροσυμπιεστών και αερόφουσκων
– Τμήμα εταιρικών πελατών, υπεύθυνο για τη συνεργασία με Συνεργεία αυτοκινήτων. Η S matic ανακυκλώνει όλες τις αερόφουσκες με δική της παραγωγική γραμμή. Στηριζόμενη στον τεχνικό της εξοπλισμό, η S matic συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό συνεργείων αυτοκινήτων στη Βουλγαρία και την Ευρώπη. Η συντήρηση της αερανάρτησης πραγματοποιείται με τη χρήση των τελευταίων τεχνολογιών στον τομέα αυτό. Η S matic διαθέτει ιδιόκτητο μηχάνημα ανακύκλωσης αερόφουσκων, το οποίο μηχάνημα, καθώς και την τεχνογνωσία για την τεχνολογία της ανακύκλωσης έχει αγοράσει απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η S matic αντικαθιστά το φθαρμένο ελαστικό, σε αντίθεση με την πρακτική του πάνω από το 80% των συνεργείων που κάνουν «ανακύκλωση» των αερόφουσκων κολλώντας απλά το παλιό ελαστικό.

Contact Us